Organizator: Targi w Krakowie

Konkurs im. J. Długosza

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza
25 października 2018
Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest wyjątkową inicjatywą, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną oraz statuetkę dłuta śp. prof. Bronisława Chromego. Organizatorem Konkursu są Targi w Krakowie Sp. z o.o. Strategicznym celem  inicjatywy jest wzrost czytelnictwa w Polsce jak i popularyzacja książki naukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki.

Laureat 2017

„W Polsce, czyli nigdzie” — pisał Alfred Jarry. „Polska to nie kraj, to stan umysłu” — głoszą internetowe memy. A co by się stało, gdyby podejść do tych kwestii całkiem serio?

Przemysław Czapliński postawił sobie ciekawe i — jak się okazało — bardzo aktualne zadanie: opowiedzieć o fenomenie postrzegania przez Polaków miejsca, w którym żyją, naszej wyobrażonej geografii, czyli tego, gdzie mentalnie według Polaków leży Polska. Czy przesuwa się na zachód? Jak zmienia się nasze postrzeganie samych siebie w kontekście sąsiadów?

Materiałem do badań jest dla Przemysława Czaplińskiego literatura polska ostatniego trzydziestolecia: Dukaj, Tokarczuk, Hugo-Bader, Kapuściński, Masłowska, Pilch, Szczygieł, Wilk czy Zagajewski. Czapliński dowodzi, że nasza wyobrażona geografia ma charakter wyspowy i nie ma w niej jednolitej wizji całości, a niektóre zaskakujące tezy autora prowokują do polemiki.

Książka Czaplińskiego jest doskonałym, chwytającym ciężar chwili i momentu dziejowego opracowaniem o fundamentalnym znaczeniu. - Edwin Bendyk, "Polityka"


Przemysław Czapliński
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktoryzował się w 1992, habilitował w 1998, a rok później uzyskał tytuł profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 2002 roku. W latach 2002-2008 pełnił funkcję kierownika Pracowni Krytyki Literackiej (na Wydziale Filologii Polskiej UAM), od 2008 jest kierownikiem specjalności krytycznoliterackiej (od 2015 nazwa specjalności: Krytyka i praktyka literacka). W latach 2001-2006 był redaktorem czasopisma Poznańskie Studia Polonistyczne; od 2016 wchodzi w skład redakcji czasopisma "Teksty Drugie". W latach 2002-2006 był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk; od 2016 jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk. W latach 1997-2001 oraz 2010-2013 wchodził w skład jury Nagrody literackiej Nike, a od 2008 zasiada w jury konkursu teatralnego poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej "Metafory rzeczywistości". Autor wielu publikacji krytycznoliterackich (m.in. Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Ruchome marginesy: szkice o literaturze lat 90.)
żródła: https://www.wydawnictwoliterackie.pl/ksiazka/3994/Poruszona-mapa---Przemyslaw-Czaplinski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82aw_Czapli%C5%84ski