Nominacje do Nagrody 2019


Jury Konkursu, w składzie prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący), prof. Andrzej Mączyński, prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony, prof. Piotr Sztompka, nominowało następujące publikacje do Nagrody im. Jana Długosza 2019:Ewa Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018

Paweł Kowal, Testament Prometeusza: źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej,
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Warszawa - Wojnowice 2018


Michał Kurzej, Depingere fas est. Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor,
iMEDIUS, Kraków 2018Marcin Matczak, Imperium tekstu: Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018
Arkadiusz Morawiec, Literatura polska wobec ludobójstwa,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
Radosław Ptaszyński, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy,
Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 2018Andrzej Szczerski, Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018
Joanna Tokarska-Bakir, Pod klątwą: społeczny portret pogromu kieleckiego Tom I,
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018 Kamil Zeidler, Estetyka prawa,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego / Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2018