Organizator: Targi w Krakowie

Konkurs im. J. Długosza

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza
24 października 2019
Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest wyjątkową inicjatywą, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną oraz statuetkę dłuta śp. prof. Bronisława Chromego. Organizatorem Konkursu są Targi w Krakowie Sp. z o.o. Strategicznym celem  inicjatywy jest wzrost czytelnictwa w Polsce jak i popularyzacja książki naukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki.

Nominacje do Nagrody 2018


Jury Konkursu, w składzie prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący), prof. Andrzej Mączyński, prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony, prof. Piotr Sztompka, nominowało następujące publikacje do Nagrody im. Jana Długosza 2018:Monika Bobako, Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej,
Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, Kraków 2017
Michał Buchowski, Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2017Ewa Domańska, Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Andrzej Friszke, Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ "Solidarność" i KSS "KOR" 1981-1984,
SIW ZNAK / Znak Horyzont, Instytut Studiów Politycznych PAN, Europejskie Centrum Solidarności, Kraków 2017Adam Hernas, Od zawsze jesteś przy mnie. Zarys fenomenologii bliskiego,
Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017Paweł Kłoczowski, Stanisław Mancewicz, Marek Żebrowski, Kultura narodziny pisma,
Instytut Książki, Instytut Literacki Kultura, Kraków/Paryż 2017Jerzy Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957,
SIW ZNAK / Znak Horyzont, Kraków 2017
Jacek Leociak, Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę,
Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2017Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017Jerzy Zajadło, Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017