Konkurs imienia Jana Długosza

Patroni i partnerzy

Sponsor nagrody im. Jana Długosza


Patronat nad kalendarzem imprez targowych
Patronat Honorowy