O Konkursie

O Konkursie

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest wyjątkową inicjatywą w Polsce, która rokrocznie towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie®. Nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki i kultury. Jego celem strategicznym jest promocja książki popularnonaukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki, a tym samym aktywizowanie  i motywowanie obecnych na polskim rynku wydawnictw do publikowania dokonań polskich naukowców i badaczy. 

KONKURS.png [139.57 KB]

Przedstawiane do Nagrody dzieła pomagają wiele rzeczy lepiej poznać i zrozumieć, odgrywają istotną rolę w kształtowaniu podstawowych i uniwersalnych wartości naszej cywilizacji. Dostarczają gruntownej wiedzy i stanowią bogaty materiał do przemyśleń, stając się nie tylko lekturą, ale także przedmiotem studiów. Promowane w Konkursie publikacje utrwalają także wizerunek Krakowa i Małopolski jako regionu, który od wieków wyznaczał kierunki rozwoju polskiej myśli, nadawał tempo zachodzącym zmianom  oraz wpływał na kształtowanie się tożsamości narodowej Polaków.

Typowane do Nagrody książki mają szansę znaleźć się wśród podstawowych dzieł służących budowaniu świadomości historyczno-kulturowej Polaków. Do Konkursu są zgłaszane książki, które ukazały się po raz pierwszy w polskim wydawnictwie w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.

Nad poprawnością prac w trakcie przygotowań do Konkursu czuwa Jury, w skład którego wchodzą wybitni przedstawiciele polskiego środowiska naukowego, tj.: prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący), prof. Andrzej Chwalba, prof. Dominika Dudek, prof. Małgorzata Kossowska, prof. Andrzej Mączyński, prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Piotr Sztompka. Co roku Jury wskazuje pozycje, które najlepiej spełniają wymogi określone w regulaminie Konkursu, nominując dziesięć dzieł do Nagrody. Następnie spośród finałowej dziesiątki Jury wyłania laureata Konkursu.

Ogłoszenie wyników ma miejsce podczas uroczystej gali, która zawsze odbywa się pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie® i na którą zapraszani są autorzy nominowanych dzieł, wydawcy, osobistości środowiska kulturalno-naukowego, przedstawiciele świata mediów, jak i władz państwowych.