Nagroda imienia Jana Długosza

Jury Konkursu

prof. Stróżewski, Jury konkurs imienia Jana Długosza

Prof. dr hab. Władysław Stróżewski - przewodniczący


Emerytowany profesor zwyczajny filozofii i dr honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, były dziekan Wydziału Historyczno-Filozoficznego i Filozoficznego UJ. Były wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie, były kierownik Katedry Metafizyki Akademii Ignatianum. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, były członek Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, redaktor naczelny „Kwartalnika Filozoficznego”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor prac z zakresu historii filozofii, metafizyki, filozofii wartości, estetyki, filozofii człowieka.Profesor Andrzej Chwalba, Jury Konkursu imienia Jana Długosza

Prof. dr hab. Andrzej Chwalba


Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w naukach humanistycznych, głównie w historii XIX wieku. Były dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1999–2005 prorektor UJ ds. dydaktyki. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Historycznej w Instytucie Historii UJ, a także Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Profesor Chwalba zapoczątkował Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w Krakowie. Autor wielu istotnych książek historycznych, w tym podręcznika akademickiego Historia Polski 1795–1918.


p

autor: Bartosz Siedlik
źródło: Fotorzepa

Prof. dr hab. Andrzej Mączyński


Profesor nauk prawnych, emerytowany profesor zwyczajny UJ, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były wiceprezes TK. Członek Państwowej Komisji Wyborczej w latach 1998-2014. Kierownik Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego w latach 1996-2015. Od 1996 r. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Dyrektor Wydziału Historyczno-Filozoficznego w latach 2015-2018. W czerwcu 2018 r. wybrany na Wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności. Redaktor naczelny ,,Kwartalnika Prawa Prywatnego", Członek Honorowy Związku Polskich Artystów Plastyków oraz członek Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. dr hab. Ryszard Nycz


Profesor zwyczajny UJ, kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Kierownik kulturoznawczych Studiów Doktoranckich WP UJ. Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Teksty Drugie” (Wyd. IBL PAN); przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii „Horyzonty Nowoczesności” (Wyd. Universitas) oraz serii „Nowa Humanistyka” (Wyd. IBL PAN). Współredaktor serii „Modernizm w Polsce” (wraz z W. Boleckim, Wyd. Universitas) oraz serii „Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History” (wraz z T. Walas, Peter Lang Publ. House). Członek komitetu naukowego serii „Testi, Studi e Strumenti”, Ed. La Sapienza, Roma; członek Editorial Board of the series „Polish Studies”, ASP, University of Wisconsin, Madison, członek Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i członek Komitetu Redakcyjnego serii „Biblioteka Narodowa”. Członek rzeczywisty PAN, członek korespondent PAU.


Prof. dr hab. Jan Ostrowski


Historyk sztuki, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. W 1970 ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskiwał kolejno stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W 1992 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Specjalizuje się w zakresie historii sztuki nowożytnej. Od wielu lat pozostaje pracownikiem naukowym Instytutu Historii Sztuki UJ. Od 1989 do 2020 zajmował nadto stanowisko dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.Prof. dr hab. Leszek Polony


W latach 1990-91 prorektor, a od 1987-2013  kierownik Katedry Teorii Muzyki i Kształcenia Słuchu Akademii Muzycznej w Krakowie.  W latach 1970-81 redaktor działu kulturalnego i oświatowego „Gazety Krakowskiej”. W latach 1991-2001 redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, od 1995 także dyrektor, po przekształceniu Wydawnictwa w spółkę prezes i redaktor naczelny do 2005 roku.  Główne obszary zainteresowań: filozofia muzyki, historia myśli estetycznej o muzyce i krytyki muzycznej, muzyka epoki romantyzmu i modernizmu, muzyka polska XX w.

Prof. dr. hab. Piotr Sztompka


Profesor emerytowany, b. kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor czynny Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera.  Członek rzeczywisty PAN i PAU, Academia Europaea (Londyn) i American Academy of Arts and Sciences (Boston). Doktor honoris causa uniwersytetów w Moskwie i Sztokholmie, oraz Akademii Sztuk  Pięknych w Krakowie. W latach 2002-2006 był przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego. Swoje prace skupia wokół zagadnień zmian społecznych i transformacji systemowej ze szczególnym uwzględnieniem czynników kulturowych takich jak zaufanie i kapitał społeczny.  Jego książki i artykuły ukazały się w 12 językach.