Organizator: Targi w Krakowie

Konkurs im. J. Długosza

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza
24 października 2019
Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest wyjątkową inicjatywą, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną oraz statuetkę dłuta śp. prof. Bronisława Chromego. Organizatorem Konkursu są Targi w Krakowie Sp. z o.o. Strategicznym celem  inicjatywy jest wzrost czytelnictwa w Polsce jak i popularyzacja książki naukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki.

Zgłoszenie i regulamin


Do Konkursu mogą przystąpić wszystkie wydawnictwa, które w 2018 r. wydały publikacje z dziedziny szeroko pojętej humanistyki. Utwór musi być napisany w języku polskim, przez polskiego autora. Do konkursu każde wydawnictwo może zgłosić najwyżej 3 tytuły. Spośród zgłoszonych przez wydawnictwa publikacji Jury konkursu wybiera 10 nominowanych pozycji, które ubiegają się o nagrodę główną. Nagroda główna, 30 000 zł oraz statuetka dłuta śp. prof. Bronisława Chromego, zostanie przyznana pierwszego dnia 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, 24 października, podczas gali finałowej.


Opłata za każdą zgłoszoną do konkursu książkę wynosi:


• 220 zł + 23% VAT dla wystawców 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie


• 260 zł + 23% VAT dla pozostałych wydawnictw


Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 maja 2019 r.


Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć 3 egz. publikacji.


Formularz zgłoszeniowy >>> POBIERZ