Regulamin Konkursu o Nagrodę im. J. Długosza

RegulaminDo Konkursu mogą przystąpić wszystkie wydawnictwa, które w 2021 r. wydały publikacje z dziedziny szeroko pojętej humanistyki.

Utwór musi być napisany w języku polskim, przez polskiego autora.

Do Konkursu każde wydawnictwo może zgłosić najwyżej 3 tytuły.

Spośród zgłoszonych przez wydawnictwa publikacji Jury Konkursu wybiera 10 nominowanych pozycji, które ubiegają się o nagrodę główną.

Nagroda główna, 30 000 zł oraz statuetka dłuta śp. prof. Bronisława Chromego, zostanie przyznana pierwszego dnia 25. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®, 27 października 2022 r. podczas gali finałowej.