Laureat 2023

pol_pl_Ostateczne-rozwiazania-Ludobojcy-i-ich-dzielo-okladka-twarda-99281_1.jpg

Konstanty Gebert „Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło”

Laureatem 26. Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza organizowanego w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie® został Konstanty Gebert, autor książki „Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło” wydanej przez Wydawnictwo Agora.

Celem konkursu organizowanego przez Targi w Krakowie jest promowanie książek naukowych i popularnonaukowych z obszaru szeroko rozumianej humanistyki. Zgłaszane do Nagrody dzieła odgrywają istotną rolę w kształtowaniu podstawowych i uniwersalnych wartości naszej cywilizacji. Dostarczają gruntownej wiedzy i stanowią bogaty materiał do przemyśleń, stając się nie tylko lekturą, ale także przedmiotem studiów. Do Konkursu są zgłaszane książki, które ukazały się po raz pierwszy w polskim wydawnictwie w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.

Nagrodę przyznało Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Władysława Stróżewskiego, w składzie:  prof. dr hab. Andrzej Chwalba, prof. dr hab. med. Dominika Dudek, prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, prof. dr hab. Andrzej Mączyński, prof. dr hab. Ryszard Nycz, prof. dr hab. Jan Ostrowski, prof. dr hab. Leszek Polony oraz prof. dr hab. Piotr Sztompka. Szansę na zdobycie Nagrody miała jedna spośród dziesięciu nominowanych książek.

- Książka Konstantego Geberta została doceniona jako wyjątkowa, nie tylko ze względu na znaczenie tematu, który porusza. Nie tylko ze względu na wybitny, wieloaspektowy sposób, w jaki Autor go ujmuje. I nie tylko ze względu na znakomity język pracy. Książka ta została doceniona przede wszystkim z uwagi na jej współczesną wymowę, doskonałe wpisanie się w aktualny nastrój społeczny i wyraźnie sformułowaną przestrogę na przyszłość – można było usłyszeć w laudacji wygłoszonej przez prof. dr hab. Małgorzaty Kossowskiej podczas uroczystej gali, która 26 października odbyła się w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Prof. Kossowska podkreśliła - to jest książka docierająca do źródeł aktów ludobójstwa popełnianych w różnych kontekstach kulturowych i historycznych, analizująca mechanizm za nie odpowiedzialny (mechanizm polityczny, społeczny, psychologiczny, prawny), zwracająca uwagę na współczesne konsekwencje przeszłych zdarzeń – dla architektów/planistów ludobójstw, sprawców, ofiar, całych społeczeństw. Ta książka nie skupia się jednak na samym akcie ludobójstwa, ale pokazuje proces dochodzenia do niego. Uderza w tej analizie unikalna próba integracji wielu perspektyw – prawnej, politologicznej, kulturowej, psychologicznej. Dlatego też praca ta dostarcza także ramy analitycznej dla obecnie toczących się konfliktów.

Laureat otrzymał statuetkę zaprojektowaną przez śp. prof. Bronisława Chromego oraz nagrodę pieniężną. Fundatorem nagrody jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. i Wodociągi Miasta Krakowa, współorganizatorem uroczystości jest Kraków 5020, a projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Krakowa. 

Spotkanie z laureatem Konkursu odbędzie się 27 października o godz. 15:00 na Scenie Głównej w Hali Wisła w EXPO Kraków podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®

 

W gronie nominowanych w 26. Konkursie o Nagrodę im. Jana Długosza znaleźli się:

  1. Anna Bikont, Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci”, Wydawnictwo Czarne, Sękowa
  2. Jakub Gałęziowski, Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
  3. Konstanty Gebert, „Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło”, Wydawnictwo Agora Warszawa
  4. Juliusz Protazy Grzybowski, „Państwo tańczące. Mitologiczne źródła Platona nauki o tańcu”, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Poznań
  5. Dariusz Kaliński, „Twierdza Warszawa”, Znak Horyzont, Kraków
  6. Anna Karabowicz, „Prawodawstwo sejmowe i królewskie za panowania Stefana Batorego (1576-1586)”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
  7. Włodzimierz Mędrzecki, „Odzyskany śmietnik. Jak radziliśmy sobie z niepodległością w II Rzeczypospolitej”, Wydawnictwo Literackie, Kraków
  8. Piotr Szenajch, „Odczarowanie talentu. Socjografia stawania się uznanym artystą”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  9. Justyna Tabaszewska, „Pamięć afektywna. Dynamika polskiej pamięci po 1989 roku”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
  10. Rozalia Wojkiewicz, „W spektrum Wyspiańskiego. Witraż w poezji Młodej Polski”, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa

 

Szczegóły na temat Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza www.dlugosz.krakow.pl
Szczegóły na temat Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie® www.ksiazka.krakow.pl