Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza, wpisując się w program rozwoju czytelnictwa, jest wyjątkową inicjatywą w Polsce, która nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki i kultury. Strategicznym celem inicjatywy jest popularyzacja książki naukowej i popularnonaukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki poprzez aktywizowanie i motywowanie obecnych na polskim rynku wydawnictw do publikowania dokonań polskich naukowców i badaczy. Konkurs rokrocznie towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie®.

Laureat 2019

Profesor Joanna Tokarska-Bakir laureatką Nagrody im. Jana Długosza

Nominowani 2019

Jury Konkursu nominowało następujące publikacje do Nagrody im. Jana Długosza

Zgłoszenie udziału

Formularz zgłoszeniowy dostępny wkrótce